film  
BASERT PÅ EKTE HENDELSER OG EN SANN HISTORIE
EN NY FILM
SKAPT OG LAGET FOR ANDRE Å SE
ALENE ELLER SAMMEN
MED HØYT VOLUM OG GOD BASS
ELLER PÅ ET GODT HEADSET ELLER HELT UTEN LYD
STØTTET OG FINANSIERT AV DEN NORSKE STAT GJENNOM LÅNEKASSEN
PRODUSERT MED UNIVERSITETET I BERGEN I RYGGEN
OG MER SPESIFIKT UNDER VEILEDNING AV KUNSTAKADEMIET I BERGEN
ALTSÅ EN HELT NY FILM
SPEKTAKULÆRT
NYT
LØP OG KJØP
SE SPRE
DEL LIK
FØL TENK